Zapytanie oferowe na usługę -wykonanie, dostawa oraz montaż na elewacjach budynków 9 Wspólnot Mieszkaniowych plakatu informacyjnego, promującego projekt w ramach RPO WD 2014-2020

Data publikacji 2018-04-18 Termin składania oferty Do dnia 26 kwietnia 2019r. do godz. 12.00 Zamawiający 9 Wspólnot Mieszkaniowych położonych we Wrocławiu, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Rodzaj robót Usługa polegająca na wykonaniu,...