Obsługa klienta

Logowanie do portalu

internetowa Obsługa Klienta (iOK)

W celu uzyskania dostępu do portalu iOK właściciel lokalu powinien skontaktować się z zarządcą nieruchomości, aby uzyskać indywidualny login i hasłoDane kontaktowe zarządcy nieruchomości można znaleźć tutaj

Zalety korzystania z portalu iOK :

  1. Stały dostęp do danych finansowych właściciela nieruchomości,
  2. Możliwość zgłaszania awarii oraz podgląd informacji o awariach poprzednio zgłoszonych za pomocą portalu iOK,
  3. Możliwość zgłaszania odczytów wodomierzy oraz informacje o odczytach poprzednio zgłoszonych za pomocą portalu iOK,
  4. Podgląd projektów uchwał i możliwość internetowego głosowania uchwał,
  5. Dostęp do dokumentów regulujących stan prawny nieruchomości np. regulaminów, uchwał wspólnoty mieszkaniowej itp.
  6. Dostęp do ogłoszeń dotyczących nieruchomości.

W razie problemów z logowaniem proszę o powiadomienie nas poprzez wysłanie informacji na adres : biuro@atena-hjw.pl