Data publikacji

2019-02-04

}

Termin składania oferty

2019-02-20, godz. 15.30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komuny Paryskiej 55 we Wrocławiu

Rodzaj robót

ogólnobudowlane

Osoba kierująca projektem

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Sobel
numer tel: 694 992 480
adres e-mail: krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Komuny Paryskiej 55 we Wrocławiu.

Oferty cenowe na załączonym formularzu ofertowym należy składać w siedzibie Spółki ATENA& HJW Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16  w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje, formularz ofertowy oraz opis techniczny można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA& HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 oraz pod numerem tel. 694 992 480.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części zapytania ofertowego bez podania przyczyny.