Data publikacji

2018-09-18

}

Termin składania oferty

2018-10-19, godz. 14.00

Zamawiający

Wspólnoty Mieszkaniowe Rejon Wrocław Krzyki, 295 budynków

Rodzaj robót

instalacje sanitarne

Osoba kierująca projektem

Osoba do kontaktu:
Emilia Fatyga
numer tel: 609 991 296
adres e-mail: emilia.fatyga@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – Usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczania
i usuwania skutków awarii w budynkach zarządzanych przez Biuro nr 2 Wrocław- Krzyki- 295 budynków- 
BRANŻA SANITARNA- instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, CO.

 

Oferty cenowe na załączonym formularzu ofertowym należy składać
w siedzibie Spółki ATENA& HJW Sp. z o.o. we Wrocławiu
przy al. Hallera 14b – Sekretariat- w terminie do  dnia 19 października 2018 r.

Dodatkowe informacje, formularz ofertowy oraz zakres czynności
można uzyskać w siedzibie
Spółki ATENA& HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b-
oraz pod numerem tel. 609 991 296.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki