Data publikacji

2019-03-13

}

Termin składania oferty

2019-04-23,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bema 3 we Wrocławiu

Rodzaj robót

roboty dekarskie

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 71 772 63 25,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na:
– wymianie rynien, rur spustowych oraz obróbek pasów pod i nadrynnowych i ogniomuru,
– montażu zabezpieczeń przeciw ptakom,
– miejscowej naprawie pokrycia dachowego,
w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Bema 3.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: II kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 27 marca 2019 r.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 23 kwietnia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-25.

Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zabezpieczenie w wysokości 3%  wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenia zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.