Data publikacji

2018-12-07

}

Termin składania oferty

2018-12-31,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Energetycznej 8 we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont balkonów

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Daria Hellwing-Zajdel
tel. 71 772 63 01
daria.hellwing-zajdel@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Magda Pobuda
tel. 609 991 310

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na remoncie balkonów w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 8.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 609 991 310 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu
przy al. Hallera 14 b – Sekretariat –w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.