Data publikacji

2018-02-07

}

Termin składania oferty

do dnia 22 lutego 2018r. do godz. 14.00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 51/53, ul. Kilińskiego 33/35 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja

Osoba kierująca projektem

Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Wyniki

Treść ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 51/53, ul. Kilińskiego 33/35 we Wrocławiu.

Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego realizowane są w ramach projektu
pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 51/53, ul. Kilińskiego 33/35 we Wrocławiu” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).