Data publikacji

2018-05-14

}

Termin składania oferty

2018-06-29,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kluczborskiej 11 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacja gazowa

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:

Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Bożena Kwiatkowska
tel. 71 772 63 40,
bozena.kwiatkowska@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na przebudowie pionu gazowego w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Kluczborskiej 11.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2018 r.

Dodatkowe informacje, dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-13 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie  do dnia 25 maja 2018 r.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-40.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.