Data publikacji

2018-12-04

}

Termin składania oferty

2018-12-31,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 20 we Wrocławiu

Rodzaj robót

ekspertyza techniczna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Daria Hellwing-Zajdel
tel. 71 772 63 01
daria.hellwing-zajdel@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Magda Pobuda
tel. 609 991 310

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego: fundamentów, izolacji ścian piwnicy, ścian konstrukcyjnych, stropów, elementów konstrukcyjnych dachu, poszycia dachowego, balkonów na elewacji frontowej, kominów i ścian kominowych, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji odgromowej budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Kościelnej 20.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 609 991 310 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu
przy al. Hallera 14 b – Sekretariat –w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki