Data publikacji

2018-10-30

}

Termin składania oferty

2018-11-30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 23 we Wrocławiu

Rodzaj robót

dokumentacja projektowa

Osoba kierująca projektem

Magda Pobuda
tel. 609 991 310,
magda.pobuda@atena-hjw.pl

 

 

 

 

 

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zabudowy podcienia pod budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Kruczej 23.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I i II kwartał 2019 r.

Formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w Sekretariacie Biura nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. J. Hallera 14b we Wrocławiu – w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 14:00

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z p. Magdą Pobudą pod nr telefonu 609 991 310.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.