Data publikacji

2018-06-01

}

Termin składania oferty

2018-06-25,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Władysława Łokietka 8 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacja wodna,
instalacja kanalizacyjna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:

Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Krzysztof Wojtyczka
tel. 71 772 63 39,
krzysztof.wojtyczka@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie 2 pionów wodno-kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych nr 3, 5, 8, 11 i 14 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Władysława Łokietka 8.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2018 r.

Dodatkowe informacje, przedmiary robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. 

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-39.

Uwaga!  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.