Data publikacji

2018-12-20

}

Termin składania oferty

2019-01-28,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Na Szańcach 11 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 71 772 63 25,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na ułożeniu płytek ceramicznych oraz na wymianie okładziny schodów w części parterowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Na Szańcach 11.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 07 stycznia 2019 r. 

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 28 stycznia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-25.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.