Data publikacji

2018-09-14

}

Termin składania oferty

2018-09-25,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Na Szańcach 12 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacja wodna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:

Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Bożena Kwiatkowska
tel. 71 772 63 40,
bozena.kwiatkowska@atena-hjw.pl

Wyniki

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie poziomu instalacji wodnej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Na Szańcach 12.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IVkwartał 2018r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-13 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 25 września 2018 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-40.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.