Data publikacji

2019-02-04

}

Termin składania oferty

2019-02-28

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piłsudskiego 52 we Wrocławiu

Rodzaj robót

dokumentacja projektowa

Osoba kierująca projektem

Dariusz Kutera
tel. 606 908 112,
dariusz.kutera@atena-hjw.pl

 

 

 

 

 

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej piwnic budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonego we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 52.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: II kwartał 2019 r.

Formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w Sekretariacie Biura nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. J. Hallera 14b we Wrocławiu – w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 14:00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z p. Dariuszem Kuterą pod nr telefonu: 606 908 112.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.