Data publikacji

2019-01-17

}

Termin składania oferty

2019-02-22,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przyjaźni 46 we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont i docieplenie elewacji

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Daria Hellwing-Zajdel
tel. 71 772 63 01
daria.hellwing-zajdel@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Bogusław Ziemba
tel. 609 991 307

boguslaw.ziemba@atena-hjw.pl

 

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na remoncie i dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonego we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 46.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 609 991 307 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu
przy al. Hallera 14 b – Sekretariat – w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 307.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.