Data publikacji

9 luty 2018 r.

}

Termin składania oferty

26 luty 2018 r. do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 6 w Sobótce

Rodzaj robót

elewacje, klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Wyniki

Treść ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi nieruchomości przy ul. Rynek 6 w Sobótce.

Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego realizowane są w ramach projektu  pn. „Remont elewacji i klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi nieruchomości przy ul. Rynek 6 w Sobótce” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).