Data publikacji

2018-12-27

}

Termin składania oferty

2019-02-05,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Wincentego 17 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Mariusz Smajda, tel. 71 772 63 23,
mariusz.smajda@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu ostatniego biegu stopni schodowych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. św. Wincentego 17.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-13 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. 

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 05 lutego 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-23.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.