Data publikacji

2018-09-03

}

Termin składania oferty

2018-09-28,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zaporoskiej 34 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Katarzyna Olszewska
katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl
tel. 71 772 63 01

Sprawy techniczne:
Magda Pobuda
magda.pobuda@atena-hjw.pl
tel. 609 991 310

 

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej  w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 34.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 609 991 310
oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie
w sekretariacie Biura nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o.
przy al. J.Hallera 14b we Wrocławiu-
w terminie do dnia 28 września 2018 r.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.