Dokumenty do pobrania

Wzory oświadczeń i deklaracje

Wzory pełnomocnictw

Procedury

RODO

Wzory oświadczeń i deklaracje

Oświadczenie W1 - aktualizujące dane właściciela lokalu (dowód ososbisty)

Oświadczenie W2 - aktualizujące dane właściciela lokalu (paszport)

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie informacji telefonicznych

Oświadczenie w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkanie)

Oświadczenie w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (lokal użytkowy)

Portal iOK (internetowa Obsługa Klienta) - wniosek o udostępnienie wraz z regulaminem

Źródła ciepła - CEEB Deklaracja A (03.11.2021)

Źródła ciepła - CEEB Deklaracja B (03.11.2021)

Źródła ciepła - CEEB Instrukcja składania deklaracji w formie elektronicznej

Wzory pełnomocnictw

Pełnomocnictwo P1 do zastępowania właściciela lokalu (dowód osobisty)

Pełnomocnictwo P2 do zastępowania właściciela lokalu (paszport)

Pełnomocnictwo P3 do zastępowania właściciela lokalu na zebraniu

Procedury

Kolejność postępowania przy zmianie sposobu ogrzewania – przejście na ogrzewanie zasilane gazem

Oświadczenie Inwestora - akceptacja projektu uchwały w sprawie instalacji gazowej

RODO

Informacja w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych właściciela lokalu lub pełnomocnika