Data publikacji

2019-09-02
h

Treść ogłoszenia

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. ATENA & HJW Sp. z o.o. przejęła obowiązki zarządcy nieruchomości przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu, będącej siedzibą:
– Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu,
– Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu,
– Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
– Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
– Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.