Data publikacji

2021-06-08

}

Termin składania oferty

Do dnia 16 czerwca 2021r. do godz. 12:00

Zamawiający

1. Skarb Państwa – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław,
2. Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław,
3. Województwo Dolnośląskie – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław,
4. Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,
5. Skarb Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław,

Rodzaj robót

usługa porządkowa (sprzątanie części wspólnych budynku)

Osoba kierująca projektem

Wojciech Doroszkiewicz
tel. 696 378 538
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

 

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sprzątaniu części wspólnych budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Józefa Piłsudskiego 15/17 oraz terenów zewnętrznych wokół tego budynku.

Termin realizacji zamówienia:  od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

biuro@atena-hjw.pl

bądź drogą pocztową na adres:

ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław

w terminie do dnia 16 czerwca 2021r. do godz. 12:00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.