Data publikacji

}

Termin składania oferty

do dnia 27 lutego 2019r. do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Św. Wincentego 21 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja

Osoba kierująca projektem

Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 21 we Wrocławiu

Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego realizowane są w ramach projektu  pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Św. Wincentego 21 we Wrocławiu” ubiegającego się o dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).