Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Powstańców Wielkopolskich 7 we Wrocławiu

Opis

„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy pl. Powstańców Wielkopolskich 7 we Wrocławiu” Całkowita wartość projektu: 293 699,37 PLN Wartość dofinansowania do kwoty 238 059,95 PLN.
W ramach projektu w okresie od kwietnia 2018 r. do października 2018 r. zostaną wykonane roboty budowlane polegające na remoncie elewacji podwórzowej wraz z dociepleniem oraz remoncie elewacji frontowej wraz z remontem balkonów.

Galeria

Współfinansowane z programów: