Data publikacji

2020-10-12

}

Termin składania oferty

2020-10-27,  do godz. 15:30

Zamawiający

  1. Skarb Państwa – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław,
  2. Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław,
  3. Województwo Dolnośląskie – Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław,
  4. Skarb Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,
  5. Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław,
  6. Skarb Państwa – Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa.

Rodzaj robót

roboty dekraskie, roboty ogólnobudowlane

Osoba kierująca projektem

W sprawach formalnych:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

W sprawach technicznych:
Krzysztof Sobel
tel. 694-992-480,
krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

Treść ogłoszenia

Przedmiot zapytania ofertowego: Roboty budowlane polegające na naprawie oraz uszczelnieniu gzymsu w budynku użytkowym przy ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu.

Opis przedmiotu zamówienia, kosztorys ślepy oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2021 r. 

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 41, piętro IV, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie do dnia 19 października 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 27 października 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-992-480.