Data publikacji

2020-09-10

}

Termin składania oferty

2020-09-25,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Gen. Józefa Hallera 23a we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont tarasu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 12 nad III piętrem

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Dariusz Kutera
tel. 606 908 112

dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na remoncie tarasu przynależengo do lokalu mieszkalnego nr 12 nad III pietrem w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy al. Gen. Józefa Hallera 14b we Wrocławiu.

Przewidywany termin realizacji zamówienia III kwartał 2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 606 908 112.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na następujący adres:

biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 25 września 2020 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 606 908 112, dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.