Data publikacji

2020-06-19

}

Termin składania oferty

2020-07-10,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Gen. Józefa Hallera 23a we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont tarasu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 12 nad III piętrem

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Dariusz Kutera
tel. 606 908 112

dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na remoncie tarasu przynależengo do lokalu mieszkalnego nr 12 nad III pietrem w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy al. Gen. Józefa Hallera 14b we Wrocławiu.

Przewidywany termin realizacji zamówienia II-III kwartał 2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 606 908 112.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na następujący adres:

biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 606 908 112, dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.