Data publikacji

2020-02-03

}

Termin składania oferty

2020-02-28,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Gen. Józefa Hallera 23a we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont 2 balkonów 

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Dariusz Kutera
tel. 606 908 112

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na remoncie 2 balkonów w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy al. Gen. Józefa Hallera 14b we Wrocławiu.

Przewidywany termin realizacji zamówienia I kwartał 2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 606 908 112.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. Hallera 14 b – Sekretariat –w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 606 908 112.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.