Data publikacji

2019-11-26

}

Termin składania oferty

2019-12-09,  do godz. 15:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Powstańców Wlkp. 4 we Wrocławiu

Rodzaj robót

strop

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Zuzanna Moskal
tel. 71 772 63 44,
zuzanna.moskal@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie stropu nad piwnicą w obrębie lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy pl. Powstańców Wlkp. 4

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2019 r. / I kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje, dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-44.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.