Data publikacji

2020-07-30

}

Termin składania oferty

2020-08-11,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Św. Macieja 19 we Wrocławiu

Rodzaj robót

dekarskie

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Sobel
tel. 694-992-480,
krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na konserwacji dachu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 19.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: wrzesień 2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej w załącznikach poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl – w terminie  do dnia 11 sierpnia 2020 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-992-480.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.