Data publikacji

2021-01-12

}

Termin składania oferty

2021-01-19, godz. 15:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 11 we Wrocławiu.

Rodzaj robót

usługi porządkowe

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Zarządca nieruchomości:
Małgorzata Kliber
tel. 660-801-022
malgorzata.kliber@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE  

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – Usługa polegająca na świadczeniu usług porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości powierzchni wewnętrznej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 11 oraz jego otoczenia – zgodnie z załączonym  zakresem czynności
498,09 m2 powierzchni wewnętrznej (w tym klatka schodowa, strych, korytarze piwniczne, inne pomieszczenia wspólnego użytku)
189,60 m2 powierzchni zewnętrznej (chodniki).

Oferty cenowe na załączonym formularzu ofertowym prosimy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r do godz. 15:00.

Formularz ofertowy oraz zakres czynności związanych z utrzymaniem czystości, można pobrać z naszej strony internetowej z Załączników poniżej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części zapytania ofertowego bez podania przyczyny.