Data publikacji

2020-02-12

}

Termin składania oferty

2020-02-26,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 31 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684 lub 71/772-63-10
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Zuzanna Moskal
tel. 694-828-767 lub 71/772-63-44
zuzanna.moskal@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej (wykonanie szachtów teletechnicznych, tynkowanie i malowanie ścian, wymiana 2 sztuk drzwi na strych oraz wymiana ścianek działowych przy wejściu na strych) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Bolesława Chrobrego 31 – zgodnie z protokołem konieczności z dnia 06.12.2019 r.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  I-II kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje, protokół konieczności oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 26 lutego 2020 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-44.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.