Data publikacji

2019-09-09

}

Termin składania oferty

2019-09-20, godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka Pobożnego 23 we Wrocławiu.

Rodzaj robót

usługi porządkowe

Osoba kierująca projektem

Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

 

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – Usługa polegająca na świadczeniu usług porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości powierzchni wewnętrznej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Henryka Pobożnego 23 oraz jego otoczenia – zgodnie z załączonym  zakresem czynności
306,08 m2 powierzchni wewnętrznej (w tym klatka schodowa, strych, korytarze piwniczne, inne pomieszczenia wspólnego użytku)
56,00 m2 powierzchni zewnętrznej (chodniki, prześwity).

Termin rozpoczęcia wykonywania usługi: od 01 października 2019 r.

Oferty cenowe na załączonym formularzu ofertowym należy składać w siedzibie Spółki ATENA& HJW Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 20 września 2019 r do godz. 15:30.

Dodatkowe informacje, formularz ofertowy oraz zakres czynności związanych z utrzymaniem czystości, można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA& HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części zapytania ofertowego bez podania przyczyny.