Data publikacji

2019-08-16

}

Termin składania oferty

2019-09-19,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 52/ ul. Probusa 1 we Wrocławiu

Rodzaj robót

stolarka okienna

Osoba kierująca projektem

Krzysztof Sobel
tel. 71 772 63 30,
krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na strychu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 52 / ul. Probusa 1

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, protokół konieczności oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 19 września 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-30.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.