Data publikacji

2019-11-26

}

Termin składania oferty

2019-12-11,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jedności Narodowej 59 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Zuzanna Moskal
tel. 71 772 63 44,
zuzanna.moskal@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej, w tym naprawa tynków, malowanie i ułożenie wykładziny obiektowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 59 .

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  I-II kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-44.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.