Data publikacji

2020-02-03

}

Termin składania oferty

2020-02-28,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jarzębinowej 24-26 we Wrocławiu

Rodzaj robót

przebudowa instalacji sanitarnych

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 01
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Magda Pobuda
tel. 609 991 310

magda.pobuda@atena-hjw.pl

 

Wyniki

NIE

 Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na przebudowie instalacji sanitarnych, w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Jarzębinowej 24-26.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  I kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 609 991 310 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Formularz oferty wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu
przy al. Hallera 14 b – Sekretariat – w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu: 609 991 310.

Postępowanie z zakresu wyboru Wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.