Data publikacji

2022-01-11

}

Termin składania oferty

2022-01-24,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 17 we Wrocławiu

Rodzaj robót

chemiczne czyszczenie elewacji frontowej

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Magda Pobuda

mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na chemicznym czyszczeniu elewacji frontowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kruczej 17 we Wrocławiu.

Planowany termin realizacji zamówienia:  I kwartał 2022r.

Formularz oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 15.30

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310, mail: magda.pobuda@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.