Data publikacji

2021-06-11

}

Termin składania oferty

2021-06-30, do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krzyckiej 5a we Wrocławiu

Rodzaj robót

wykonanie wentylacji kuchni i łazienek

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
tel. 696 378 538

wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Magda Pobuda
tel. 609 991 310

magda.pobuda@atena-hjw.pl

 

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na: wyprowadzeniu wentylacji kuchni i łazienek kanałami po elewacji od podwórka w dwóch osobnych obudowach, zgodnie z dokumentacją projektową, w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 5a.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: wrzesień/październik 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 609 991 310 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Formularz oferty wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na następujący adres:

biuro@atena-hjw.pl

w terminie: do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu: 609 991 310, magda.pobuda@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru Wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.