Data publikacji

2023-11-16

}

Termin składania oferty

2023-12-15

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krzyckiej 77 we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont dachu

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Dariusz Kutera
tel. 606 908 112

mail: dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krzyckiej 77 we Wrocławiu.

Planowany termin realizacji zamówienia II kwartał 2024 r.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

UWAGA: Do oferty należy dołączyć co najmniej 1 referencje dotyczącą zrealizowanego remontu dachu.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 606 908 112, e-mail: dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.