Data publikacji

2021-08-19

}

Termin składania oferty

2021-09-29,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ledóchowskiego 12 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacyjne

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Wojtyczka
tel. 692-425-860,
krzysztof.wojtyczka@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji wodociągowej zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej  w pomieszczeniach łazienek i kuchni w lokalach mieszkalnych nr 4, 8, 12, 16 i 18  w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Ledóchowskiego 12.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III-IV kwartał 2021 r.

Przedmiary robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie  do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 29 września 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 692-425-860.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.