Data publikacji

2019-09-24

}

Termin składania oferty

2020-01-30,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łódzkiej 27 we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont elewacji

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Dariusz Kutera
tel. 606 908 112

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na remoncie elewacji tylnej wraz z jej dociepleniem i remontem balkonów w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 27.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

  • rozpoczęcie prac: marzec 2020 r.
  • zakończenie prac: październik 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. Hallera 14 b, tel. 606 908 112 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu
przy al. Hallera 14 b – Sekretariat –w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. do godziny 14.00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 606 908 112.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.