Data publikacji

2019-08-13

}

Termin składania oferty

2019-08-23  do godz. 15:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Władysława Łokietka 6 we Wrocławiu

Rodzaj robót

opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Wojtyczka
tel. 71 772 63 39,
krzysztof.wojtyczka@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie poziomów instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w piwnicy w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym przy ul. Władysława Łokietka 6 we Wrocławiu.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  sierpień/wrzesień 2019 r.

Dodatkowe informacje oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-39.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki