Data publikacji

2021-08-04

}

Termin składania oferty

2021-08-12,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Myśliwskiej 4 we Wrocławiu

Rodzaj robót

ogólnobudowlane

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Katarzyna Olszewska
tel. 660 801 009,
katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Sobel
tel. 694 992 480
krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji pomieszczenia piwnicznego na posadowienie węzła cieplnego oraz remoncie zamiennego pomieszczenia piwnicznego  w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Myśliwskiej 4

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 10 września 2021 r.

Przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: katarzyna.olszewska@atena-hjw.pl – w terminie  do dnia 12 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694 992 480

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto.  Zabezpieczenia  zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu gwarancyjnego przeglądu robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.