Data publikacji

2020-03-24

}

Termin składania oferty

2020-04-07,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nowowiejskiej 39/41 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684 lub 71/772-63-10
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Jolanta Ciszek
tel. 694-959-585 lub 71/772-63-43
jolanta.ciszek@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej  w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 39/41.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  II-III kwartał 2020 r.

Przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z Załączników umieszczonych poniżej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać jedynie drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl  w terminie  do dnia 07 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-43.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.