Data publikacji

2021-03-02

}

Termin składania oferty

2021-04-15,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ołbińskiej 4A we Wrocławiu

Rodzaj robót

balkony

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 694-992-476,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na:
– remoncie zadaszenia balkonów od strony podwórza,
– remoncie balustrad balkonowych od strony podwórza
 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 4A.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: II kwartał 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie  do dnia 16 marca 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 694-992-476.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.