Data publikacji

2019-10-07

}

Termin składania oferty

2019-10-21,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Paulińska 15 we Wrocławiu

Rodzaj robót

stolarka okienna

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne: Aleksandra Parcheniak tel. 71 772 63 10, aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl Sprawy techniczne: Krzysztof Sobel tel. 71 772 63 30, krzysztof.sobel@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na strychu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Paulińskiej 15.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Ofertę cenową wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 21 października 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-30.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.