Data publikacji

2023-09-12

}

Termin składania oferty

2023-09-25,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Paulińskiej 18 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elewacja

Osoba kierująca projektem

Spraw proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
kom. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Ambroży Kula
kom. 609-986-870,
ambrozy.kula@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie elewacji wraz z dociepleniem elewacji podwórzowej, remontem balkonów oraz wykonaniem izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych  w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Paulińskiej 18.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2023 r. – I kwartał 2024

Dokumentację projektową, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.plw terminie  do dnia 25 września 2023 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 609-986-870.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie:

  1. wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu gwarancyjnego przeglądu robót.
  2. przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.