Data publikacji

2024-05-16

}

Termin składania oferty

2024-05-27

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piłsudskiego 52 we Wrocławiu

Rodzaj robót

wzmocnienie ściany budynku

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

 Sprawy Techniczne:

Dariusz Kutera

dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na zmocnieniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 52.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  II/III kwartał 2024 r.

Przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z Załączników umieszczonych poniżej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać 

drogą mailową na adres: biuro@atena-hjw.pl

w terminie  do dnia 27 maja 2024 r.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.