Data publikacji

2021-07-13

}

Termin składania oferty

2021-08-11,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka Pobożnego 21 we Wrocławiu

Rodzaj robót

elektryczne

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel.  609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Wojciech Burdach
tel. 660-801-017
wojciech.burdach@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie wewnętrznej instalacji WLZ i oświetlenia w częściach wspólnych oraz na montażu wideodomofonu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Henryka Pobożnego 21.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  IV kwartał 2021 r.

Przedmiar robót, dokumentację projektową oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z Załączników umieszczonych poniżej.

Szczegółowy kosztorys ofertowy (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl  w terminie  do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 11 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 660-801-017.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Z tego 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót. Pozostałe 30% zabezpieczenia służyć będzie na pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu gwarancyjnego przeglądu robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.