Data publikacji

2021-09-29

}

Termin składania oferty

2021-10-26,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poniatowskiego 24 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacyjne

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Wojtyczka
tel. 692-425-860,
krzysztof.wojtyczka@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji wodociągowej zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej 100 mm w pomieszczeniach łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1, 3,8, 13,17 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 24.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2021 r.

Przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie do dnia 13 października 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 26 października 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 692-425-860.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.