Data publikacji

2019-08-21
}

Termin składania oferty

2019-12-16,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poniatowskiego 25 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacyjne

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne: Aleksandra Parcheniak tel. 71 772 63 10, aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl Sprawy techniczne: Bożena Kwiatkowska tel. 71 772 63 40, bozena.kwiatkowska@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie lokali mieszkalnych nr 1C, 2, 4, 6 i 9 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 25.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje, protokół konieczności oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Oferty cenowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 04 września 2019 r.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 16 grudnia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-40.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.